Pris pr. 1 januar 2021. Egenbetaling 2.000 kr pr måned

Pris 2021. 8.000 kr. om måneden

Tilskuddet fra Nordfyns  kommune er 6.000

Egenbetalingen er 2.000 kr mdr 

Tilskuddet udbetales månedsvis forud på forældres nem konto

 

•Der ydes søskende rabat.

•Ikke økonomisk friplads 

•Der er 2 mdr. opsigelse 

•Ansøgning om tilskud  på kommunens nem plads

 

•Prisen reguleres årligt. pr 1-1