Pris pr. 1 januar 2022 Egenbetaling 2.025 kr pr måned

Pris 2022. 8.100 kr. om måneden

•Tilskuddet fra Nordfyns  kommune er 6.075

•Egenbetalingen er 2.025 kr mdr 

•Tilskuddet udbetales månedsvis forud på forældres nem konto

 

•Der ydes søskende rabat.

•Ikke økonomisk friplads 

•Der er 2 mdr. opsigelse 

•Ansøgning om tilskud  på kommunens nem plads

 

•Prisen reguleres årligt. pr 1-1